Ποτέ την Κυριακή! Δεν ψωνίζουμε! Ποτέ δουλειά την Κυριακή!