Ως Εδώ! Ισχυρό Δημόσιο σύστημα Υγείας τώρα! Να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και αυτή την κρίση!