Η εξέλιξη της πανδημίας στις ΗΠΑ αποδεικνύει τον παραλογισμό του νεοφιλελευθερισμού