Τώρα οι υγειονομικοί δεν είναι ήρωες, είναι «απειλή»!