Πλήγμα ή πρόσθετη ευκαιρία για τη νέα «κανονικότητα»;