Η ενίσχυση της δημοσίας υγείας είναι η βασική προϋπόθεση για την σωτηρία του λαού