Ο Μανώλης Γλέζος παίρνει  την θέση του στην στρατιά των αθανάτων ηρώων μας