ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Πάλι τα λαϊκά στρώματα θα πληρώσουν το βαρκάρη;