Στεκόμαστε όρθιοι σήμερα, για να βγούμε στους δρόμους των αγώνων αύριο