Ανακοίνωση της Ανοιχτής Σύσκεψης για την συγκρότηση πρωτοβουλίας υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων