Επιτακτική η ανάγκη στήριξης του Δημόσιου συστήματος Υγείας όπως και η οικονομική στήριξη των στρωμάτων που πλήττονται