Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και ειρηνική, με κυρίαρχο το λαό της