Επερώτηση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση των έργων στον ταμιευτήρα της λίμνης ΤΑΚΑ