Αλληλεγγύη στους αγωνιστές κατά των πλειστηριασμών - Πέμπτη 05.03.2020 στις 10.00 π.μ. στη Σχολή Ευελπίδων (κτίριο 7 αίθουσα 3)