Κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ: Θα εφαρμοστεί ή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ;