Η συνέχιση της λιτότητας, η διάψευση των υποσχέσεων και η ανοχή της κοινωνίας