Η συμφωνία για τον EASTMED δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού