Η ΛΑ.Ε. καταγγέλλει την αποχαλίνωση της αστυνομικής και κυβερνητικής βίας