Ομιλία - Εισήγηση του Θανάση Πετράκου στην ειδική συνεδρίαση του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου για την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας έτους 2020