Πολιτική Απόφαση 2ου συνεδρίου Αριστερού Ρεύματος - Για την επαναθεμελίωση της Αριστεράς και την ανασυγκρότηση του ΑΡ.