Μικρότεροι φόροι για επιχειρήσεις – κοροϊδία για μισθωτούς και συνταξιούχους