Ανακοίνωση του Προεδρείου του 2ου συνεδρίου του Αριστερού Ρεύματος