Μνημείο αυταρχισμού οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα - Σιδηρόφραγμα γύρω από τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα