Δεν έχει τέλος ο κατάλογος με τα εργατικά ατυχήματα