Πρόθεση της κυβέρνησης: Χτύπημα στα δικαιώματα, περιορισμός στις αντιστάσεις