Όχι στο ξεπούλημα της ηλεκτρικής ενέργειας σε χέρια ιδιωτών - Όχι σε απάνθρωπες εργασιακές σχέσεις «γαλέρας»