Η κοινωνική πραγματικότητα και η φαντασιακή εικόνα «ανάπτυξης» και «ευημερίας».