Τουρκία, ΗΠΑ και συριακή κρίση: τι σημαίνουν για Ελλάδα, Κύπρο