Δικαστικές αποφάσεις και επανυπολογισμός των συντάξεων