Ο κουρδικός λαός σε απόγνωση, ο ελληνικός σε «ακυβέρνητο πλοίο»