Η ληστεία των συνταξιούχων μέσω των προσωπικών διαφορών δεν θα περάσει