Ανάπτυξη σημαίνει: Γκρέμισε τα όλα – ξε-πούλα τα όλα