Όχι στους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών - Όλες και όλοι την Τετάρτη 25/9, στις 12.00, μπροστά στην ALPHA BANK, στον πεζόδρομο της οδού Κοραή