ΟΧΙ στις νέες αυξήσεις στα τιμολόγια - ΟΧΙ στην εξαθλίωση της κοινωνίας