Η διπλωματία δεν υιοθετεί κανόνες εμπλοκής με « εισβολές» σε ξένες πρεσβείες