Όχι στην πολιτική καταστολή, τον ρατσισμό και στο δόγμα "Νόμος και τάξις"