Τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων βορά τραπεζών και χρηματιστηρίου