Μόλις ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, ρουσφέτια και κομματισμός