Αντίσταση στο πραξικόπημα της κυβέρνησης να ακυρώσει την ψήφο των πολιτών