Λαϊκή Ενότητα: Αλληλεγγύη στους απεργούς εργάτες της ΣΙΔΕΝΟΡ