Η αυθαιρεσία και η καταστολή εναντίον των προσφυγών συνεχίζεται και εντείνεται