Με την ανυπότακτη ριζοσπαστική αριστερά, δυνανώνουμε τις φωνές μας, αγωνιζόμαστε!