Στις 7 Ιουλίου να φέρουμε τα κάτω πάνω. Ψήφο στη Λαϊκή Ενότητα για να μείνει ζωντανή η σπίθα της ελπίδας