Στήριξη «Λαϊκής Ενότητας»: ωφέλιμη ή χαμένη ψήφος;