Λαϊκή Ενότητα: Η πιο χρήσιμη ψήφος για τα λαϊκά συμφέροντα