Περιοδεία της Λαϊκής Ενότητας στο Υπουργείο Πολιτισμού