Η λεηλασία των υδρογονανθράκων και του περιβάλλοντος του Ιονίου από τις πολυεθνικές