Για την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης της μαχητικής αριστεράς