Να τους χαλάσουμε την ησυχία της αντιλαϊκής διαδοχής-συνέχειας!