Κεντρική πολιτική εκδήλωση της Λαϊκής Ενότητας (Δευτέρα 01/07/2019)